จงสำนึกและยำเกรงต่อพระองค์ให้มาก

มิมบัรออนไลน์

คุตบะห์วันศุกร์  19  ญะมะดิ้ลเอาวัล  1432    (วันศุกร์ที่  22  เมษายน พ.ศ. 2554)

                จงสำนึกและยำเกรงต่อพระองค์ให้มาก

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا

وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ขอเตือนตนเองและท่านทั้งหลาย จงออกห่างไกลจากการปฏิบัติตนเยี่ยงบรรดาผู้ที่เหิมเกริมต่อความปรารถนาดีจากพระองค์ เพราะการกระทำดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผลเสียหายที่ร้ายแรงและเป็นส่วนหนึ่งแห่งบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงปิดบังคุณค่าและความดีงามในการกระทำและทำให้เราเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพที่ขาดทุนและกิจการงานทั้งหลายนั้น เป็นเสมือนสิ่งที่ไร้ค่ายิ่งจากพระองค์ ดังนั้น ขอให้เราทั้งหลายจงสงบและหยุดคิดสักนิดหนึ่งว่า การกระทำใดๆ ของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น สิ่งใดบ้างที่เป็นประโยชน์ และสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งที่ไร้ค่า ในแนวทางที่พระองค์ทรงรักและเมตตาปราณี เพราะเราทั้งหลายนี้ ต่างไม่สามารถหลบหลี้หนีหายไปจากพระเมตตาของพระองค์ และเราทั้งหลายพึงตระหนักและมองเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในภารกิจและกิจการทั้งหลายที่เรามุ่งหวังความโปรดปราณจากพระองค์ นั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับเราทั้งหลาย

ท่านทั้งหลาย

ช่วงเวลาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจวัตรของเราตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับมวลมุสลิมทั้งหลาย บทบาทและแนวทางปฏิบัติตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเสมือนหนึ่งการปฏิบัติที่เราสามารถตรวจสอบการกระทำของเราในแต่ละอิริยาบถได้ว่า การกระทำของเรามุ่งตรงต่อพระองค์มากน้อยเพียงใด เราได้ไปกระทำละเมิดต่อบทบัญญัติของพระองค์หรือไม่ เช่นเดียวกัน เราได้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อเพื่อนบ้าน ญาติ มิตร ทั้งหลายของเราหรือไม่ เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เข้ามาสู่การดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบต่อวัตรปฏิบัติของเราในแต่ละวันไปเช่นไร สำหรับผู้ที่มีความอดทน อดกลั้น ยึดมั่นและยำเกรงต่อพระองค์แล้ว ไม่ว่าสิ่งเร้าใดๆ กล้ำกรายเข้ามาในชีวิตของเขา เขาก็ต่อสู้และชนะจิตใจตนเองได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความยำเกรงในพระองค์ หากแต่คนส่วนใหญ่มิได้เป็นเช่นนั้น หลายๆ คนยังอนาทรร้อนใจในเรื่องราวต่างๆ ยังวิตกกังวลในเรื่องราวต่างๆ เพลิดเพลินและหลงระเริงไปตามแรงยั่วยุเหล่านั้น ผัดวันประกันพรุ่ง ด้วยความลุ่มหลงไปกับสิ่งยั่วเย้าเหล่านั้น ด้วยความเพลิดเพลิน จนในที่สุดเราต้องสูญเสียอามั้ล หรือในบางครั้งสำหรับบางคนอาจสูญเสียอีหม่านต่อพระองค์ไปในที่สุด แม้ว่าสัญญาของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา และรอคอยประชาชาติทั้งหลายในการตักตวงคุณค่าและความสำคัญในภารกิจที่มีต่อพระองค์ แต่มีจำนวนน้อยนิดเท่านั้นที่เล็งเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ โดยที่คนส่วนใหญ่กลับมองหาประโยชน์จากความเพลิดเพลินแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะใช้เวลาทั้งหมดในการดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตไปโดยไม่ใยดีต่อแนวทางอันเที่ยงตรงจากพระองค์

ท่านทั้งหลาย

ขอให้เราทั้งหลายจงฉุกคิดถึงหน้าที่และความสำคัญในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ ซึ่งการทำหน้าที่ที่มีต่อความรับผิดชอบต่ออามั้ลของพระองค์นั้น จงใช้สติปัญญาของเราไตร่ตรองให้รอบคอบว่า ผลประโยชน์ที่เราได้นั้น คุ้มค่ากับการลงทุนและสนองตอบต่อตัวเราในความเมตตาจากพระองค์ มากน้อยเพียงใด บทบาทในการรักษา อิหม่าน และการกระทำอามั้ล สนองตอบความยำเกรงต่อพระองค์แล้ว มันคุ้มค่ากว่าการที่เราเพลิดเพลินไปกับสิ่งยั่วยุทั้งหลายอย่างไร ขอให้เราจงตระหนักจากโองการจากอัลกุรอ่านซูเราะห์ Al-Qur’an, 003.133-135 (Aal-E-Imran [The Family of Imran]) ความว่า

003.133 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

003.133 Be quick in the race for forgiveness from your Lord, and for a Garden whose width is that (of the whole) of the heavens and of the earth, prepared for the righteous,-

133. และพวกเจ้าจงรีบเร่งกันไปสู่การอภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้า และไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้น คือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรง

003.134 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

003.134 Those who spend (freely), whether in prosperity, or in adversity; who restrain anger, and pardon (all) men;- for Allah loves those who do good;-

134. คือบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยามสุขสบาย และในยามเดือดร้อน (คือในยามมั่งมี และในยามฝืดเคือง) และบรรดาผู้ข่มโทษและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้กระทำดีทั้งหลาย

003.135 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

003.135 And those who, having done something to be ashamed of, or wronged their own souls, earnestly bring Allah to mind, and ask for forgiveness for their sins,- and who can forgive sins except Allah?- and are never obstinate in persisting knowingly in (the wrong) they have done.

135. บรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขากระทำสิ่งชั่วใด ๆ หรือ อยุติธรรมแก่ตัวเองแล้ว พวกเขาก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ แล้วขออภัยโทษในบรรดาความผิดของพวกเขา และใครเล่าที่จะอภัยโทษบรรดาความผิดทั้งหลายให้ได้ นอกจากอัลลอฮ์แล้ว (เป็นประโยคแทรก) และพวกเขามิได้ ดื้อรั้นปฏิบัติในสิ่ง (คือปฏิบัติในสิ่งชั่ว) ที่เขาเคยปฏิบัติมาโดยที่พวกเขารู้กันอยู่

ท่านทั้งหลาย

ความเพลิดเพลินหรือสิ่งยั่วยุทั้งหลายที่เข้ามายังชีวิตของเรา ส่วนหนึ่งคือการทดสอบจากพระองค์ ทดสอบว่าเราตอบรับหรือปฏิเสธต่อเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร แล้วเราทั้งหลายหลงใหลไปกับเรื่องราวเหล่านั้นหรือไม่ เป้นสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาและตระหนักคิดถึงความสำคัญในเรื่องราวเหล่านั้น เราทั้งหลายจึงควรย้ำคิดให้เห็นถึงประโยชน์ที่เราพึงได้รับจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามแบบของผู้ศรัทธา มากกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากความเพลิดเพลินทางอารมณ์ เฉกเช่นเดียวกับการใช้คำพูดของเราเพราะการใช้คำพูดของผู้ที่ระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลากับผู้ที่พูดโดยไม่คิด เพราะผู้ที่ระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลานั้น เขาย่อมคาดหวังและให้ความสำคัญในคำพูดของเขา ที่จะไม่ไประรานต่อผู้ใด หรือสร้างความเสียหายให้ใครทั้งสิ้น แต่การพูดจาปราศรัยของเขา ย่อมกลั่นกรองมาจากสมอง ผ่านกระบวนการพินิจพิจารณาแล้วจึงถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดที่จะสื่อสารไปยังคนทั้งหลาย หากเปรียบกับคนที่พูดโดยไม่ได้คิดแล้ว แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ขอให้พิจารณาอัลฮาดีส ความว่า 

” إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا”

พวกท่านจงระวังจากคาดเดา เพราะแท้จริงการคาดเดานั้นเป็นคำพูดที่โกหกที่สุด ท่านจงอย่าฟังเรื่องเล่า (นินทาว่าร้าย)  อย่าสอดแนม อย่าอิจฉา อย่าผินหลังหนี อย่าโกรธเคือง และจงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่เป็นพี่น้องกัน [บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์, เลขที่: 5144, และมุสลิม, เลขที่: 2563]

ท่านทั้งหลาย

การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรา เราพบพานเรื่องราวมากมาย เราจัดตารางในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร เราได้กำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ขอเรานั้นอยู่ในกรอบแห่งความศรัทธาและยำเกรงต่อพระองค์มากน้อยเพียงใด เช่นกัน ในการใช้คำพูดของเรา เราต้องใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองคำพูดที่สื่อออกมาแล้วทำให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความคิดของเรา มากกว่าการที่เรามองเพียงความสนุกเพลิดเพลินไปตามสภาพและกระแสสังคม ซึ่งแน่นอนว่าเราทั้งหลายย่อมพบจุดจบในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน แต่จุดจบที่เราจะประสบนั้น เราต้องการสิ่งใด ก็จะขึ้นอยู่กับว่า วันนี้เรามุ่งมั่นและมุ่งหวังประโยชน์ใด และสิ่งนั้นสดคล้องกับแนวปฏิบัติที่สอดรับกับความยำเกรงต่อพระองค์มากหรือน้อยเพียงใด หรือว่าเราเพียงเพลิดเพลินจำเริญใจไปกับสิ่งยั่วยุทั้งหลายเหลานั้น ขอให้เราจงตรวจสอบและชั่งความเป็นไปได้เหล่านั้นให้ได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรา

จาก http://www.alhadeeth.net/   

  إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

 وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ว่าบิ้ลลาฮิเตาฟีก วั้ลฮิดายะห์

วัสสลาม

มูฮำหมัด   สันประเสริฐ

อ้างอิง

อัลกุรอ่านฉบับภาษาไทย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ดำเนินการจัดพิมพ์โดยกระทรวงกิจการฮัจย์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาเบีย  http://www.alquran-thai.com/ShowSurah.asp , www.DivineIslam.com

อัลฮาดีซ  :   Hadith of The Day  V 1.0  Freeware by FaridAnasri  avater@muslimonline.com    www.beconvinced.com

Advertisements

เกี่ยวกับ sosanpt
วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

One Response to จงสำนึกและยำเกรงต่อพระองค์ให้มาก

  1. sosanpt says:

    การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรา เราพบพานเรื่องราวมากมาย เราจัดตารางในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร เราได้กำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ขอเรานั้นอยู่ในกรอบแห่งความศรัทธาและยำเกรงต่อพระองค์มากน้อยเพียงใด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: