ความรักของท่านศาสดา

มิมบัรออนไลน์

คุตบะห์วันศุกร์  8 ร่อบีอุ้ลเอาวัล  1432    (วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554)

ความรัก ของท่านศาสดา

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اللَّهُ الصَّمَدُ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

 

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ขอย้ำเตือนตนเองและท่านทั้งหลาย ด้วยซูเราะห์  อัลอิคลาส (Al-Ikhlas [Sincerity]) เพื่อย้ำถึงหลักคิดและวิถีแห่งอิสลามในการยึดมั่น เชื่อมั่นต่อพระองค์ผู้ทรงอภิบาล แม้ว่าศาสนาของพระองค์จะถูกบิดเบือนหรือบิดพลิ้วจากบางพวก บางกลุ่มในอดีต ที่สร้างรอยมลทินให้กับพระองค์ แต่ความจริงแห่งเรื่องราวดังกล่าว หาใช่เจตนาที่บริสุทธิ์ที่มุ่งย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้สร้างของพระองค์ ดังเช่นในกรณีของท่านน่าบีอีซา (อ.ล.) แม้ว่าชาวคัมภีร์ส่วนหนึ่งจะยกย่งท่านเสมือนหนึ่งเป็นบุตรของพระองค์ แต่ข้ออ้างถึงของชาวคัมภีร์ ต่างขัดแย้งกัน และเมื่อโองการจากอัลกุรอ่าน ซึ่งญิบรีลนำมายังท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) แล้ว มวลประชาชาติทั้งหลายต่างได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในการสร้าง การให้ และการแสดงออกถึงการศรัทธา การเคารพอิบาดัรต่อพระองค์ จึงขอย้ำเตือนสติตนเองและท่านทั้งหลายในที่นี้ จงยึดมั่นปฏิบัติศาสนกิจของตนเพื่อพระองค์ และจงพิจารณาในความบริสุทธิ์ในคุณลักษณะของพระองค์ และย้ำเตือนการปฏิบัติไปพร้อมๆ กับ ความเชื่อมั่นในพระองค์ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของมวลประชาติมุสลิม ซึ่งจะแตกต่างกับเหล่ามวลชาวคัมภีร์  ผู้บิดเบือนและบิดพลิ้วในพันธสัญญาแห่งพระองค์ จึงขอยกโองการ Al-Qur’an, 112.001-004 (Al-Ikhlas [Sincerity]) ความว่า

112.001 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

112.001 Say: He is Allah, the One and Only;

1. จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ (โอ้มุฮัมมัด จงกล่าวแก่พวกมุชริกีนผู้เยาะเย้ยว่า พระเจ้าของฉันซึ่งฉันเคารพภักดีอยู่ ซึ่งฉันได้เรียกร้องพวกท่านเพื่อการเคารพภักดีต่อพระองค์นั้น พระองค์ทรงเป็นเอกะทรงเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์ ไม่เหมือนและไม่คล้ายคลึงกับพระองค์ ไม่ว่าในรูปร่างหรือคุณลักษณะของพระองค์ และไม่ว่าในการกระทำต่าง ๆ ของพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นหนึ่งเดียวและทรงเอกะ มิใช่ดังเช่นพวกนะศอรอได้เชื่อมั่นกันว่าเป็น ตรีเอกานุภาพคือความเชื่อถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เป็น 3 บุคคล ที่รวมเป็นหนึ่ง และมิใช่ดังเช่นพวกมุชริกีนเชื่อมั่นกันว่ามีพระเจ้าหลายพระองค์ )

112.002 اللَّهُ الصَّمَدُ

112.002 Allah, the Eternal, Absolute;

2. อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พึ่ง (คืออัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงเป็นเป้าหมายในความต้องการตลอดไป ทุกสิ่งที่ถูกบังเกิดมาย่อมมีความต้องการต่อพระองค์ และทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก และพระองค์ทรงพอเพียงจากสากลโลก)

112.003 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

112.003 He begetteth not, nor is He begotten;

3. พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ (คือพระองค์ไม่ทรงตั้งพระบุตรขึ้นมา คำกล่าวอ้างของพวกยะฮูดที่ว่าอุไซรเป็นบุตรของอัลลอฮฺและพวกนะศอรอที่กล่าวว่าอัลมะเซียฮฺเป็นบุตรของอัลลอฮฺและพวกมุชริกีนอาหรับที่กล่าวว่า มะลาอิกะฮฺเป็นบุตรีของอัลลอฮฺและพระองค์ไม่ทรงถูกประสูติ จากพระบิดาและพระมารดา เพราะทุกสิ่งที่ถูกคลอดออกมาย่อมเป็นของใหม่ แต่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงเก่าแก่ดั้งเดิม ดังนั้นจึงไม่สมควรที่พระองค์ทรงถูกประสูติและไม่ทรงเป็นพระบิดา)

112.004 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

112.004 And there is none like unto Him.

4. และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ (ไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเสมอเหมือนหรือเทียบเท่ากับพระองค์ ไม่ว่าในรูปร่างหรือคุณลักษณะหรือการกระทำของพระองค์ อิบนฺกะซีรกล่าวว่า พระองค์ทรงกรรมสิทธิ์ และทรงสร้างทุกสิ่งอย่าง ดังนั้นจะมีผู้ใดหรือสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างเสมอเหมือนหรือเทียบเท่ากับพระองค์ได้อย่างไร ?)

ท่านทั้งหลาย

เดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล เป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งที่เราทั้งหลายตระหนักถึงชีวประวัติของท่านศาสดาที่นำช่วงหนึ่งในอัตชีวประวัติของท่านมาศึกษาและเสวนาแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพแนวทางการใช้ชีวิตและวิธีคิดของท่านเพื่อที่เราทั้งหลายจะย้ำเตือนตนเองและพิจารณาถึงการดำเนินชีวิตที่จะก้าวย่างต่อไปในการประกอบศาสนกิจและการกำหนดวิธีคิดของตนเองต่อไป

ท่านทั้งหลาย

ความรักของท่านศาสดา เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นความรักที่มุ่งเน้นถึงการแก้ปัญหาของมวลประชาชาติทั้งหลาย จากช่วงหนึ่งของท่านศาสดาที่ก้าวเดินตามลุง เพื่อไปค้าขายยังสถานที่ต่างๆ ได้เห็นคุณภาพชีวิต การดำเนินชีวิตของประชาชนในภูมิประเทศและภูมิลำเนาต่างๆ สภาพทางสังคมในสมัยนั้น มีการรีดนาทาเร้น การเอาเปรียบเบียดเบียนกัน สังคมที่มุ่งมั่นเอาชนะกันโดยไม่มองถึงกฎ กติกา มารยาท ใครอยากได้สิ่งใด หรือมุ่งหมายที่จะเอาชนะใคร ก็รีบรุดเอามาให้ได้ สิ่งที่ท่านศาสดามุ่งหมาย คือ การหยุดคิด และมองถึงการเอารัดเอาเปรียบเดียดฉันท์กัน ในทุกๆ ค่ำคืน ท่านพยายามคิดที่จะหาคำตอบและอรรถาธิบายถึงคุณค่าและความสำคัญของการใช้ชีวิต การที่จะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน จนวันหนึ่ง ญิบรีลเข้ามาและนำโองการจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) มายังท่าน  ซูเราะห์ อ้าลัก Al-Qur’an, 096.001 (Al-Alaq [The Clot, Read]) ความว่า

096.001 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

096.001 Proclaim! (or read!) in the name of thy Lord and Cherisher, Who created-

1. จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด

แม้ว่าความรู้สึกของท่าน ณ ขณะนั้น จะหนาวสั่น หวั่นเกรงว่า จะเป็นการมาด้วยจุดประสงค์ร้าย แต่นั่น คือคำตอบที่ยิ่งใหญ่ เป็นคำตอบที่มีคุณค่าและความสำคัญ ที่แสดงออกถึงความห่วงใยในสังคมอาหรับในขณะนั้น เป็นคำตอบแห่งความรักอันยิ่งใหญ่แห่งศาสดาผู้เป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในกาลเวลาต่อมา ความรัก ความปรารถนาของท่านศาสดา มีมุมมองมายังปวงประชาชาติทั้งหลาย ความมืดบอดทางจิตใจ ความทุกข์ยากอันกำเนิดจากจิตวิญญาณที่มุ่งเห็นแก่ตัวจากคนที่ไม่รู้จักพอ เพียงเขาเหล่านั้นได้ประจักษ์ถึงคำสอนจากแบบฉบับของท่านศาสดา และจากโองการของพระองค์ เป็นคำตอบที่ทรงพลังและคุณค่าแก่ผู้ที่รอคอยความช่วยเหลือหรือคนที่ถูกรังแกจากผู้ที่เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งแนวทางคำสอนและแบบฉบับของท่านศาสดา จึงนำพาให้ผู้ที่ยึดมั่นและมีความยำเกรงต่อพระองค์ผู้ทรงอภิบาล จะเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญ นั่นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่ท่านศาสดามอบไว้ให้กับมวลชนทั้งหลาย

ท่านทั้งหลาย

ขอให้มองการแสดงออกถึงความรักของท่านศาสดา เราทั้งหลายจะเห็นมุมมองที่เป็นพลังและเป็นมุมมองที่บ่งบอกและแสดงให้เห็นว่า เราทั้งหลายมุ่งหมายถึงการเอาใจใส่ต่อสังคม การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแม้การกระทำของเราจะเป็นการกระทำอันเล็กน้อยแต่ภาคผลของมันนั้นยิ่งใหญ่เหนืออื่นใด ขอให้พิจารณาวจนะของท่านศาสดา ความว่า

Allah’s Apostle said, “Whoever drinks alcoholic drinks in the world and does not repent (before dying), will be deprived of it in the Hereafter.” Narrated by: Ibn Umar    Source  Sahih Al-Bukhari 7.481

จะเห็นว่า  การงดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แม้จะเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ แต่หากแต่ละคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภคมันแล้ว แน่นอนว่าผลเสียหายเป็นมูลค่าคณานับ และหากแต่ละคนร่วมกันเอาใจใส่ต่อสังคมดุจ มุมมองในความรักของท่านศาสดา เรื่องที่หลายๆ คน เห็นเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มันคือความยิ่งใหญ่ เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และประโยชน์ที่สังคมพึงได้รับ นั่นคือบทบาทที่มวลประชาชาติทั้งหลายจะได้นำพาเอาอัตชีวประวัติของท่านศาสดามาศึกษา วิเคราะห์ และให้ความสำคัญต่อสังคม ได้ตระหนักและแสดงออกถึงความสำคัญและคุณค่าต่อสังคมในวงกว้างสืบต่อไป

 

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ว่าบิ้ลลาฮิเตาฟีก วั้ลฮิดายะห์

วัสสลาม

มูฮำหมัด   สันประเสริฐ

 

อ้างอิง

อัลกุรอ่านฉบับภาษาไทย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ดำเนินการจัดพิมพ์โดยกระทรวงกิจการฮัจย์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาเบีย   http://www.alquran-thai.com/

อัลฮาดีซ  :   Hadith of The Day  V 1.0  Freeware by FaridAnasri  avater@muslimonline.com www.beconvinced.com

Advertisements

เกี่ยวกับ sosanpt
วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

One Response to ความรักของท่านศาสดา

  1. sosanpt says:

    ความรักของท่านศาสดา เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นความรักที่มุ่งเน้นถึงการแก้ปัญหาของมวลประชาชาติทั้งหลาย จากช่วงหนึ่งของท่านศาสดาที่ก้าวเดินตามลุง เพื่อไปค้าขายยังสถานที่ต่างๆ ได้เห็นคุณภาพชีวิต การดำเนินชีวิตของประชาชนในภูมิประเทศและภูมิลำเนาต่างๆ สภาพทางสังคมในสมัยนั้น มีการรีดนาทาเร้น การเอาเปรียบเบียดเบียนกัน สังคมที่มุ่งมั่นเอาชนะกันโดยไม่มองถึงกฎ กติกา มารยาท ใครอยากได้สิ่งใด หรือมุ่งหมายที่จะเอาชนะใคร ก็รีบรุดเอามาให้ได้ สิ่งที่ท่านศาสดามุ่งหมาย คือ การหยุดคิด และมองถึงการเอารัดเอาเปรียบเดียดฉันท์กัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: