ธรรมนูญสูงสุดแห่งชีวิต

มิมบัรออนไลน์

คุตบะห์วันศุกร์  4 มุฮัรรอม  1432    (วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ธรรมนูญสูงสุดแห่งชีวิต

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ขอให้เราทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์ให้มาก เพราะความยำเกรงต่อพระองค์ คือ หัวใจสำคัญแห่งงการปฏิบัติศาสนกิจ ขอให้เราทั้งหลายอย่าได้บกพร่องต่อการปฏิบัติอามั้ลเพื่อพระองค์ และยอมจำนนศิโรราบต่อพระองค์เพื่อภาคผลที่สมบูรณ์ในศาสนกิจเพื่อพระองค์

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ผ่านพ้นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ การเทิดทูนสถาบันสูงสุดของประเทศ รวมถึงโอกาสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม 1432 ที่ผ่านมา และวันฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขอให้เราลองย้อนตรวจสอบตนเองดูว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น เราได้แง่คิดเช่นไรบ้าง และแง่คิดดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดแง่มุมต่อกิจวัตรที่สำคัญในแง่ของความเปลี่ยนแปลงตนเองมากน้อยเพียงใด เพราะช่วงเวลาดดังกล่าวนั้น เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สะท้อนให้เรามองเห็นถึงการปฏิบัติศาสนกิจ จุดมุ่งหมายแห่งการกระทำ ภาคผลของอิบดัร และเป้าหมายแห่งศาสนกิจนั้นมุ่งตรงสู่พระองค์หรือเพียงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือไม่ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เช่น เมื่อผลิตบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบ       Smart Card ที่ผิดรูปแบบตามข้อตกลง TOR กับทางราชการ ด้วยงบประมาณมหาศาลในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อผิด Specification ไม่มีการตรวจรับ การที่จะละทิ้งงานนั้น เพื่อประมูลใหม่ จะมีบุคคลบางคน บางกลุ่มต้องเสียค่าโง่ เสียหน้าเสียตา เสียเครดิต ตลอดจนรัฐบาลอาจเป็นจำเลยต่อการฟ้องร้อง ดังนั้น วิธีการที่ง่ายและมักง่ายที่สุด คือการเปลี่ยนกฎกระทรวงเพื่อให้เข้ากับบัตรประชาชน Smart Card ดังกล่าวนั้น ก็จบเรื่อง ไม่มีใครเสียหน้าเสียราคาและมองเห็นถึงประโยชน์ของประชาชนที่รอคอยบัตรประชาชนใหม่มากว่าหกเดือน การแก้ไขกฎหมายหาใช่เรื่องที่จะแก้ไขกันง่ายๆ ในบางกรณี เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ซึ่งนักการเมืองใช้เป็นประเด็นที่จะจูงใจประชาชนโดยมองประโยชน์และความได้เปรียบของกลุ่มพวกแห่งตนที่จะชนะการเลือกตั้งเข้าสู่การใช้อำนาจรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ความได้เปรียบของกลุ่มนักการเมืองต่อผลการเลือกตั้ง การแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดในการปกครองประเทศ การแก้ไขในแต่ละครั้งทำได้ค่อนข้างยากมาก บางกลุ่มใช้เป็นประเด็นทางการเมืองต้องการแก้ไข แต่ในบางกลุ่มก็ไม่ต้องการแก้ไข และทุกครั้งที่มีความขัดแย้งทางการเมืองก็มักจะมีการใช้กำลังทหารเพื่อการปฏิวัติรัฐประหารเปลี่ยนแปลงกฎหมายสูงสุดนี้ตามความพึงพอใจของผู้ที่ได้อำนาจและต้องการรักษาอำนาจนั้นไว้ให้กับกลุ่มหรือคณะแห่งตนโดยการกล่าวอ้างเพียงเพื่อประโยชน์ประชาชน จะเห็นได้ว่า เมื่อเวลาเปลี่ยนไป อำนาจเปลี่ยนไป กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการรักษาอำนาจรักษากฎกติกาเพียงเพื่อความหวงแหนอำนาจนั้นไว้ แต่ในแง่มุมแห่งกฎเกณฑ์ธรรมชาติ ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าในปัจจุบันแพทย์สามารถแปลงเพศชายให้กลายเป็นหญิงได้ในทางการแปลงอวัยวะภายนอก แต่สรีระ โครงสร้าง ตลอดจนยีน ไม่สามารถแปลงได้ หรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วในบางประเทศ มีการแก้ไขปรับปรุงให้กลุ่มข้ามเพศเหล่านี้สามารถแต่งงานกันได้ทางกฎหมายและสิทธิ์เหล่านี้ผูกพันกันทางทรัพย์สินต่างๆ ได้ รวมถึงการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเสรีเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาการสำส่อนทางเพศอย่างเสรีโดยปราศจากความละอายต่อพระองค์ ทั้งๆ ที่การเข้าใกล้ซินา คือความโสมมและความเลวทรามแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านี้ กลับมีมุมมองที่หละหลวมมองเพียงความอยู่รอดทางสังคม ความสบายใจของมนุษย์โดยมองข้ามคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของพระองค์ กระทบต่อกฎเกณฑ์และกำแพงแห่งศีลธรรมจรรยา

ท่านทั้งหลาย

อัลกุรอ่าน พระคัมภีร์แห่งพระองค์ที่ทรงประทานให้ท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) ในการประกาศคำสอนนี้แก่มวลประชาชาติทั้งหลาย อัลกุรอ่าน ได้กล่าวถึงความจริง และการท้าทายให้ผู้ที่สงสัยได้พิสูจน์ความจริงที่ได้กล่าวไว้ และผลแห่งการพิสูจน์เมื่อได้ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งหลายแล้ว แน่นอนว่าเขาเหล่านั้นย่อมจำนนต่อข้อพิสูจน์จากพระองค์ และพร้อมกลับสู่แนวทางอันเที่ยงตรง ขอให้พิจารณาโองการจากอัลกุรอ่าน  Al-Qur’an, 002.079 (Al-Baqara [The Cow]) ความว่า

002.079 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

002.079 Then woe to those who write the Book with their own hands, and then say:”This is from Allah,” to traffic with it for miserable price!- Woe to them for what their hands do write, and for the gain they make thereby.

79. ดังนั้นความวิบัติจะได้แก่บรรดาผู้ที่เขียนคัมภีร์ขึ้นด้วยมือของตนเอง แล้วกล่าวว่า นี่แหละมาจากอัลลอฮ์ เพื่อพวกเขาจะได้นำมันไปแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อย (หมายถึง ข้อความที่เขาเขียนขั้นนั้น มีเจตนาที่จะสนับสนุนปฏิบัติการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์เป็นการตอบแทน) ดังนั้นความวิบัติจะได้แก่พวกเขา เนื่องจากสิ่งที่มือของพวกเขาได้เขียนขึ้นและความวิบัตินั้นจะได้แก่พวกเขา เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาแสวงหาไว้

จะเห็นได้ว่า อัลกุรอ่าน หาใช่คัมภีร์ที่เหล่าบรรดาชนทั้งหลายจะเขียนขึ้นมาเอง และไม่มีนักประพันธ์คนใดที่จะมีความสามารถที่จะเรียงร้อยถ้อยคำอันไพเราะและมีความหมายที่กินใจ เป็นทั้งคำสั่งห้ามคำสั่งใช้ ประวัติศาสตร์ ข้อปฏิบัติ การสื่อสาร การเล่าความที่เกี่ยวเนื่องกันตลอดทั้งเล่ม การกล่าวถึงความน่าสะพรึงกลัวในการลงโทษของพระองค์ การกล่าวถึงความสุขในสรวงสวรรค์สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ดังนั้น การที่ท่านศาสดานำโองการจากพระองค์มาประกาศแก่ปวงชนนั้น หาใช่สิ่งที่ท่านสามารถกระทำได้เพราะท่านมิใช่เป็นนักประพันธ์ ท่านมิใช่นักประวัติศาสตร์ นักวิชาการ ท่านเป็นเพียงชายที่ไร้การศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนั้น ทุกๆ วจนารถที่ท่านนำมาประกาศ จึงเป็นพระประสงค์จากพระองค์ หาใช่ทรรศนะหรือการวินิจวิเคราะห์ของท่านศาสดา ดังโองการที่ได้หยิบยกมานี้ นั่นคือประจักษ์พยานที่สำคัญที่พระองค์ได้จำแนกไว้จากคัมภีร์ของพระองค์

ท่านทั้งหลาย

คัมภีร์ที่มีมาก่อนหน้าอัลกุรอ่าน ถูกทำลายด้วยการบิดเบือนรากฐานแห่งความศรัทธาต่อพระองค์ รากฐานของการปฏิบัติที่บิดพลิ้วไปจากแนวทางเพื่อพระองค์ตามจุดมุ่งหมายของผู้ที่ต้องการนั่นย่อมเป็นมูลเหตุพื้นฐานของการทำลาย การปรับปรุงแก้ไขหลักการของพระองค์นั้น มนุษย์ไม่สามารถกระทำได้ แม้ว่ามนุษย์จะประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปรับปรุงก็ไม่สามารถกระทำได้เช่นกัน นอกจากพระองค์แล้วไม่มีผู้ใดที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระดำรัสของพระองค์ได้ ความสูงสุดของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน คือ การที่ประชาชาติทั้งหลายมุ่งมั่นปฏิบัติตามนัยแห่งคำสั่งใช้และห้ามจากพระองค์ การที่มุสลิมนำพระดำรัสของพระองค์มาใช้ปฏิบัติ การท่องจำอัลกุรอ่าน การเรียนการสอนอัลกุรอ่าน และการนำเอาแนวทางของพระองค์มาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลักการของพระองค์เป็นหลักยึดเหนี่ยวสำคัญเป็นหลักปฏิบัติที่มุ่งเน้นย้ำให้ทุกๆ คนได้มุ่งตรงต่อพระองค์ และความสูงสุดแห่งโองการของพระองค์ คือ ไม่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเหมือนดังเช่นการออกกฎหมายของมนุษย์ที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือล้มเลิกแล้วเขียนขึ้นใหม่ทั้งฉบับหากผู้ที่มีอำนาจต้องการ เพราะนั่นเป็นการกระทำที่ละเมิดความเป็นนิติรัฐ ไม่ใช่การมุ่งตรงต่อความเป็นที่สุดของธรรมนูญสูงสุดที่ใช้ปกครองคน หากแต่เป็นการละเมิดอธิปไตยและอำนาจของปวงชน การใช้อำนาจรัฐที่ละเมิดขอบเขตเสรีภาพทางกฎหมายเพื่อประชาชน หาใช่การมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อสนองตอบเสรีภาพของประชาชน แต่มุ่งเพียงตอบสนองผู้ใช้อำนาจรัฐเพียงเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากธรรมนุญสูงสุดของมวลมุสลิมของพระองค์ (อัลกุรอ่าน) ที่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพราะความสมบูรณ์แห่งอัลกุรอ่านธรรมนูญสูงสุดแห่งชีวิต

 

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ว่าบิ้ลลาฮิเตาฟีก วั้ลฮิดายะห์

วัสสลาม

มูฮำหมัด   สันประเสริฐ

 

อ้างอิง

อัลกุรอ่านฉบับภาษาไทย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ดำเนินการจัดพิมพ์โดยกระทรวงกิจการฮัจย์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาเบีย   http://www.alquran-thai.com/

อัลฮาดีซ  :   Hadith of The Day  V 1.0  Freeware by FaridAnasri  avater@muslimonline.com www.beconvinced.com

 

 

 

Advertisements

เกี่ยวกับ sosanpt
วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: