إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

มิมบัรออนไลน์

คุตบะห์วันศุกร์  29 เซาวาล 1431    (วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553)

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ขอขอบคุณอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ทรงเมตตาต่อเราทั้งหลายให้ได้มีชีวิตอยู่ในวันนี้ เพื่อการประกอบอามั้ลอิบาดัรสำหรับพระองค์ ดังนั้น ขอให้เราทั้งหลาย จงยึดมั่นแนวทางตามแบบฉบับของท่านศาสดา และข้อกำหนดจากอัลกุรอ่านเพื่อที่เราจะได้ดำรงตนให้อยู่ในกรอบและแนวทางแห่งอัลอิสลามต่อไป และขอให้เราทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์ อย่าออกนอกลู่นอกทาง จงดำเนินชีวิตของตนให้อยู่ในกรอบแห่งผู้ศรัทธา และดำรงตนเช่นนี้ตลอดไป และให้เพิ่มปริมาณการทำอิบาดัรให้เพิ่มพูนและพอกพูนตลอดไป

ท่านทั้งหลาย

ท่านเคยมีภารกิจที่ต้องไปส่งญาติพี่น้องที่มีจุดมุ่งหลายปลายทางยังที่อื่นๆ หรือไม่ เป็นต้นว่า ต้องไปอยู่ที่อื่นๆ นานๆ เพื่อการศึกษาต่อ  หรือทำงาน หรือย้ายที่อยู่ หรือเป็นการเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีหัจญ์ การเดินทางดังกล่าวทำให้เกิดการพลัดพรากแยกย้ายกันไป แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีอันทันสมัยทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันสะดวกสบายมากขึ้น เราสามารถติดต่อสื่อสารกับเขาเหล่านั้นได้ง่ายดายโดยใช้เวลาไม่นานนัก ความสะดวกสบายเช่นนี้ทำให้เราตัดกังวลและความห่วงใยโหยหาให้ลดน้อยถอยลงไปได้ การไปส่งพวกเขายังสถานีโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถไฟ หรือเครื่องบิน เราได้เห็นความสุขใจ รอยยิ้มคราบน้ำตาแห่งความสุขได้จากทั้งใบหน้าของผู้ที่จะเดินทางและญาติทั้งหลายที่ไปส่ง ทั้งหมดนี้ เป็นความสุขใจที่เราทั้งหลายพึงได้รับและได้ลิ้มรสชาติแห่งความโหยหาอาทรห่วงใยกัน การที่เราได้ติดต่อสื่อสารกับพวกเขาที่จากไป ทำให้เราสามารถรับรู้ถึงความสุข ความประทับใจ ในการเดินทาง การใช้ชีวิตในดินแดนที่ห่างไกลออกไป เป็นการเล่าให้เห็นถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่เขาพึงได้รับจากการเดินทางจากไป โดยมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาเหล่านั้นจะเดินทางกลับและเราก็จะได้เห็นภาพประทับใจในความสุขจากการกลับมาของญาติดังกล่าวนั้น

ท่านทั้งหลาย

การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญของมนุษย์ การเดินทางไปและกลับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือใกล้ก็ตาม ผู้เดินทางเหล่านั้น จะได้รับประสบการณ์อันสำคัญ การลิ้มรสความทุกข์ยากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จนกระทั่งภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้น เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ชีวิต การหิวกระหาย การพลัดพราก การใช้ชีวิตการแลกเปลี่ยนทั้งทรัพย์สิน กำลังกาย การใช้สติปัญญา  การต่อสู้ดิ้นรนนานาประการ เพื่อที่จะได้มองเห็นความสุขที่ได้รับ จากการทดสอบที่สิ้นสุดลงเมื่อเขาเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน นั่นคือการเดินทางที่เราได้รับรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ตรวจสอบการใช้ชีวิตจากช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อปรับปรุงตนเองให้ได้อยู่อย่างเหมาะสมตามภารกิจและบทบาทการแสดงออกตามช่วงเวลาและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หากเรามองถึงการเดินทางไปส่งญาติที่กลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ แล้ว บรรยากาศแห่งความสูญเสีย ความหดหู่ ความโศกเศร้า ความทุกข์ยากของญาติหากผู้จากไปเป็นกำลังหลักของครอบครัว เช่นนี้ไม่แตกต่างกันมากนักหากแต่การจากไปของเขา เป็นการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ซึ่งแน่นอนว่า หากเขาประกอบอามั้ลอิบาดัรที่ดีถูกต้องตรงแนวทางที่พระองค์ทรงใช้และทรงห้ามแล้ว ญาติที่เดินทางไปส่งแม้จะโศกเศร้าแต่ก็จะมีภาพความประทับใจที่แฝงไว้อย่างลึกๆ  ด้วยความปรีติสุขบนรอยแห่งความเศร้าเคล้าน้ำตานั้น หากเรามองในลักษณะนี้ จะพบว่า แม้เราไม่ทราบถึงว่าที่สุดแห่งการเดินทางจากไปของเขานั้นจะไปยังจุดใด แต่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติตนของเขาในช่วงเวลาขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้น เขาได้กระทำตนเช่นไร ในแง่ของการประกอบอามั้ลอิบาดัร ตลอดจนความประพฤติและมารยาทรวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวของเขาที่ได้แสดงบทบาทตลอดช่วงอายุขัยของเขา เช่นกัน หากญาติของเราที่เราไปส่งเขากระทำตนออกนอกลู่นอกทางในกรอบแห่งอิสลาม รวมถึงพฤติกรรมและมารยาทส่วนตัวที่คนทั้งหลายสาบส่ง นั่นก็เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่เราพอจะอนุมานได้ว่าจุดหมายปลายทางของเราจะไปสิ้นสุดลงที่แห่งใด อย่างไรก็ตาม การที่เราไปส่งเขาเหล่านั้น ขอขอดุอาร์จากพระองค์ เพื่อที่จะให้พระองค์เมตตาอภัยโทษให้กับเขา ด้วยเขานั้นเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ นั้น เป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมยิ่งและเป็นที่อนุมัติให้กระทำต่อเขาเหล่านั้น

การทดสอบจากพระองค์ในความทุกข์ยาก ต่อกิจกรรมที่หลากหลายต่างๆ นั้น เพื่อที่เราจะได้มีแนวทางปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมได้เรียนรู้ในการขัดเกลาตนเองให้มีความอดทน ยึดมั่นต่อพระองค์ แม้ว่าการทดสอบจากพระองค์จะเพียงเล็กน้อยหรือหนักยิ่ง ก็ไม่ออกไปจากแนวทางอันเที่ยงตรงสำหรับพระองค์ เพราะสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดสภาวการณ์ใดๆ ลงมาให้มนุษย์ได้ใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อที่จะฝึกฝนตนเอง ตรวจสอบตนเอง อยู่ตลอดเวลาว่า พฤติกรรมของเรานั้น เป็นอย่างไร เรายึดมั่นต่อพระองค์มากน้อยเพียงไร เราอ่อนไหวต่อการทดสอบของพระองค์หรือไป เราอดทนเพียงไรในสิ่งที่เป็นการทดสอบจากพระองค์อยู่ในขณะนั้น ขอให้พิจารณาโองการจากอัลกรุอ่านซูเราะห์อัลบ้ากอเราะห์  Al-Qur’an, 002.155-157 (Al-Baqara [The Cow])

ความว่า

002.155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

002.155 Be sure we shall test you with something of fear and hunger, some loss in goods or lives or the fruits (of your toil), but give glad tidings to those who patiently persevere,

155. และแน่นอน เราจะทดลองพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิวและด้วยความสูญเสีย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด

002.156 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

002.156 Who say, when afflicted with calamity: “To Allah We belong, and to Him is our return”:-

156. คือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขา ( เช่น การสูญเสียชีวิต หรือการสูญเสียสิ่งอื่นใดก็ตาม) พวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์

002.157 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

002.157 They are those on whom (Descend) blessings from Allah, and Mercy, and they are the ones that receive guidance.

157. ชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับคำชมเชย และการเอ็นดูเมตตาจากพระเจ้าของพวกเขาและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับข้อแนะนำอันถูกต้อง

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย

การที่เราจะเป็นผู้ที่มีคนรักและเมตตาได้นั้น  หากพิจารณาถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว จะพบว่า เพื่อนมนุษย์นั้นจะรักใคร่ต่อคนที่มีพฤติกรรมที่ดี อ่อนโยน ไม่หยิ่งยโส และต้องเป็นคนที่มีมารยาทดีด้วย แต่การที่เราจะเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมตตาได้นั้น นอกจากเราจะเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันแล้ว เรายังต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นสำคัญยิ่งด้วย เพราะคนที่จะเป็นที่รักของใครๆ ได้นั้น แน่นอนว่า เขาก็ต้องกระทำตนไม่ให้คนอื่นๆ รังเกียจเดียดฉันท์ต่อเขาด้วย เขาต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีเยี่ยม มีความอดทนต่อการทดสอบต่างๆ จากพระองค์ ไม่ว่าการทดสอบนั้น จะต้องถูกทดสอบในเรื่องราวใดก็ตาม เขาต้องพร้อมสำหรับการทดสอบทั้งสิ้น เขาต้องพร้อมในทุกๆ เรื่องทั้งคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามจากพระองค์ สนองตอบในทุกเรื่องที่เป็นการเรียกร้องจากพระองค์ ซึ่งหากพิจารณาถึงความรักจากพระองค์ที่มีต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์แล้ว ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ้าลัยฮิสสลาม)  คือผู้ที่พระองค์ทรงรักยิ่ง เพราะหากเราพิจารณาถึงประวัติของท่านแล้วจะพบว่า ท่านเป็นผู้ที่ถูกทดสอบจากพระองค์มากที่สุด และถูกทดสอบในทุกๆ เรื่องทั้งจากชีวิต ทรัพย์สิน และลูกหลานของท่าน และสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านที่แสดงให้เห็นอย่างได้ชัดนั่นคือ ความอดทนที่มีต่อภาคผลแห่งการทดสอบต่างๆ เหล่านั้น ในที่สุดแล้ว ท่านจึงเป็นศาสนทูตที่พระองค์ทรงรักยิ่ง และเป็นแบบฉบับแห่งศาสนทูตสากลในยุคต่อๆ มา และนี่เอง คือตัวอย่างที่ดีสำหรับมวลผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จะใช้เป็นแบบอย่างในความสำเร็จที่มีต่อแนวปฏิบัติที่ดีงามสำหรับพระองค์

ท่านทั้งหลาย

การทดสอบจากพระองค์ ที่เป็นตัวอย่างสำคัญในยุสมัยของท่านศาสดาอิบรอฮีม นั่นคือ การพลีทาน (กุรบ่าน) ซึ่งเป็นการทดสอบที่เป็นเสมือนเส้นแบ่งที่เบาบางระหว่างการที่จะได้ใกล้ชิดกับพระองค์กับความมืดบอดของการหวงแหน และนั่นคือรอยแยกและจุดแบ่งที่ชัดเจนถึงความเตตาเพื่อพระองค์ กับการแสดงออกถึงความเลวร้ายจากความโอ้อวดหยิ่งผยองต่อพระองค์ ทั้งๆ ที่มันใกล้ชิดกันแต่ห่างกันราวกับฟ้าสูงลิบและเหวที่ลึกที่สุด  ทั้งๆ ที่มันมีรากฐานมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน  ขอให้พิจารณาจากอัลฮาดีส ต่อไปนี้

I heard the Prophet (p.b.u.h) delivering a Khutba saying, “The first thing to be done on this day (first day of ‘Id ul Adha) is to pray; and after returning from the prayer we slaughter our sacrifices (in the name of Allah) and whoever does so, he acted according to our Sunna (traditions).”   Narrated by: Al Bara   Source : Sahih Al-Bukhari 2.71

ขอให้เราทั้งหลายในที่นี้ จงยำเกรงต่อพระองค์ให้มากๆ และจงอดทนปฏิบัติศาสนกิจเพื่อพระองค์ ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ต่อพระองค์ เพราะสำหรับพระองค์นั้น นั่นคือแนวทางอันเที่ยงตรงที่เราสามารถเดินตามได้อย่างดีเยี่ยม เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติทุกๆ คนที่จะก้าวตามโดยที่ไม่มีภัยพิบัติใดๆ มากล้ำกราย เป็นแนวทางที่เราทุกๆ คนมีความพร้อมเสมอสำหรับการทดสอบจากพระองค์ แม้ว่าการทดสอบจากพระองค์นั้น จะทดสอบในเรื่องที่เล็กน้อยหรือเป็นการทดสอบในเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ขอให้เรานั้น จงยึดมั่นและอดทนต่อกิจกรรมที่มีอยู่ต่อหน้าเราและใช้แนวทางแห่งอัลอิสลาม ตามแบบฉบับของท่านศาสดาและบทบัญญัติแห่งอัลกุรอ่านของพระองค์ อย่างแน่วแน่ เพราะนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำรับเราที่มุ่งหวังการประกอบศาสนกิจเพื่อพระองค์ เสมือนหนึ่งว่าเป็นความชื่นใจมีเรามีบนคราบน้ำตาแห่งความพลัดพรากต่อการจากไปของการส่งญาติไม่ว่าจะเป็นการส่งญาติเพื่อการเดินทางหรือเป็นการส่งญาติไปยังสุสาน เพราะนั่น คือการทดสอบที่ง่ายสำหรับพระองค์ แต่หากเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์ในเรื่องอื่นๆ แล้ว ก็ขอให้เราจงมั่นคงและอดทนเพื่อพระองค์ เพื่อที่เราจะมีความสุขเพื่อพระองค์ตราบนิรันดรกาล

  إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

 وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ว่าบิ้ลลาฮิเตาฟีก วั้ลฮิดายะห์

วัสสลาม

มูฮำหมัด   สันประเสริฐ

อ้างอิง

 Text Copied from DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.9

อัลกุรอ่านฉบับภาษาไทย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ดำเนินการจัดพิมพ์โดยกระทรวงกิจการฮัจย์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาเบีย   http://www.alquran-thai.com/

อัลฮาดีซ  :   Hadith of The Day  V 1.0  Freeware by FaridAnasri  avater@muslimonline.com    www.beconvinced.com

Advertisements

เกี่ยวกับ sosanpt
วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: