ช่วยกันดูแลสังคม

มิมบัรออนไลน์

คุตบะห์วันศุกร์  8 เซาวาล 1431    (วันศุกร์ที่ 17  กันยายน พ.ศ. 2553)

                                                                                       ช่วยกันดูแลสังคม

  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ขอย้ำเตือนตนเองและท่านทั้งหลาย จงยึดมั่นในทางที่เที่ยงตรง และพึงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้มากเพราะมนุษย์นั้น จะถูกทดสอบการกระทำทั้งหลายของเขาในทุกๆ กิจกรรม และการกระทำของมนุษย์นั้น ไม่ว่าจะกระทำด้วยกายวาจาและใจนั้น จะถูกบันทึกไว้เป็นพยานในวันแห่งการตัดสิน แม้ว่ามนุษย์จะหลงลืมหรือจำไม่ได้ในเรื่องราวและการกระทำของพวกเขา หากแต่สิ่งที่ปรากฏเด่นชัดในวันนั้น คือประจักษ์พยานที่สำคัญที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถแก้ตัวหรือปรักปรำบุคคลอื่นได้ นอกจากตัวตนของเขาเหล่านั้น  ดังนั้น วันนี้จึงยังไม่สายที่เราจะพึงสังวรณ์และย้อนรำลึกถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เราได้กระทำนั้น การงานต่างๆ เหล่านั้น ได้ถูกกระทำด้วยความยำเกรงต่อพระองค์หรือไม่ เพราะการงานบางอย่างอาจมีผลซึ่งเป็นการท้าทายต่อพระองค์ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบและพิจารณาตนเองถึงการกระทำต่างๆ ของเรานั้น ต้องอยู่ในกรอบแห่งความยำเกรงต่อพระองค์

ท่านทั้งหลาย

วันนี้สังคมของเราได้รับการดูแลแล้วหรือยัง วันนี้เรารับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร เป็นคำถามที่ทุกๆ ท่านต่างมีคำตอบที่แตกต่างกัน แต่เรื่องหนึ่งที่เราทั้งหลายอาจต้องนำมาคิดและคอยชี้แนะหาทางออกในเรื่องเกี่ยวกับการพนันและอบายมุข ซึ่งวันนี้บางสิ่งจากอบายมุขเหล่านั้น ถูกกำหนดให้เป็นกระแสหลักของสังคม เพราะเราได้เห็นถึงการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาทนุบำรุงศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล รวมถึงให้เป็นทุกการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เราได้เห็นถึงการนำผลกำไรจากกิจการค้าขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มาเป็นทุนสนับสนุนกิจการโทรทัศน์สาธารณะแห่งหนึ่ง รวมถึงเป็นสปอนเซอร์ที่สำคัญให้กับสมาคมกีฬาต่างๆ หลายสมาคม จนดูประหนึ่งว่า รายได้ดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการไปแล้วในปัจจุบัน เพราะว่าแม้เราจะได้ยินการโฆษณาถึงผลเสียจากเหล่าบรรดาอบายมุขเหล่านั้น ก็จะพบว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนทางการประชาสัมพันธ์หลัก ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเป็นสปอนเซอร์ที่มาจากกิจการอันเป็นอบายมุขอยู่แล้ว นั่นย่อมเป็นที่ประจักษ์อย่างแน่ชัดได้ว่า บรรดาอบายมุขทั้งการพนันและกิจการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮฮล์ เหล่านี้เป็นผู้สนับสนุนหลักและสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางสังคม นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ว่า ปัจจุบันสังคมดำเนินไปได้ด้วยแรงผลักดันของกิจการต่างๆ เหล่านี้ ใช่หรือไม่ ขอให้พิจารณาถึง โองการจากอัลกุรอ่านซูเราะห์อัลมาอิดะห์  Al-Qur’an, 005.090-091 (Al-Maeda [The Table, The Table Spread]) ความว่า

005.090 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

005.090 O ye who believe! Intoxicants and gambling, (dedication of) stones, and (divination by) arrows, are an abomination,- of Satan’s handwork: eschew such (abomination), that ye may prosper.

90. ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินสำหรับเชือดสัตว์บูชายัญ (เป็นแท่นหินที่ถูกวางไว้รอบ ๆ กะฮ์บะฮ์ โดยที่พวกมุชริกถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำการเคารพบูชากัน) และการเสี่ยงติ้ว นั้น เป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของชัยฏอน (หมายถึงการชี้นำของมัน แล้วมนุษย์ก็หลงเชื่อ) ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ

005.091 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

005.091 Satan’s plan is (but) to excite enmity and hatred between you, with intoxicants and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah, and from prayer: will ye not then abstain?

91. ที่จริงชัยฏอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนัน(คือในการดื่มสุราและการเล่นการพนัน เราะทั้งสองนั้นก่อให้เกิดการวิวาทกัน และผูกใจเจ็บกัน)เท่านั้น และมันจะหันเหพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ และการละหมาด(เพราะผู้ที่มึนเมานั้นง่ายแก่การที่ชัยฏอนจะจูงเขาให้ไปทางไหนก็ได้ เฉพาะอย่างยิ่งในการหันเหออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และการละหมาด ส่วนการพนันนั้นก็ทำให้ผู้เล่นมุ่งที่จะได้รับกำไร จึงไม่มีช่องที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ และมีเวลาไปทำละหมาด)แล้วพวกเจ้าจะยุติใหม่ (เป็นคำถามในเชิงปราบให้มีการยุติในการดื่มสุราและการพนัน)

ผลเสียอันเนื่องมาจากการบริโภครวมไปถึงมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากกิจการแห่งอบายมุขเหล่านี้ มีข้อเสียมากกว่าข้อดี แม้ว่าเราจะเห็นถึงประโยชน์ที่หลากหลายและผลที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้น มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เจริญเติบโตต่อเนื่องไปได้นั้น สามารถทำให้กิจการต่างๆ เจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง รายได้ที่ภาคการผลิตส่งต่อเนื่องไปยังรัฐบาลที่จะจัดสรรไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่มุ่งสร้างความจำเริญเติบโตในกิจการเหล่านั้น การจ้างงาน การสร้างหน่วยงานเพื่อดูแลรักษาสังคม การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้โอกาสการเรียนต่อในรับดับที่สูงขึ้นของผู้ที่ด้อยโอกาสอันเนื่องมาจากการขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษา แต่สิ่งที่เราปกปิดถึงแหล่งรายได้ของกิจการอันเป็นอบายมุขเหล่านี้ได้มาจากสิ่งใดได้บ้างนั้น จะพบว่า หากมีผู้วิจัยสนับสนุนการศึกษาเชิงสังคม จะพบว่า ในหมู่ผู้ที่ยากจนขัดสนนั้น ส่วนใหญ่ยอมที่จะบริโภคสินค้าอันเป็นอบายมุข ทั้งการพนันจากการซื้อสลากกินแบ่งทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย รวมถึงการบริโภคสินค้าโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอยู่ และที่สำคัญ สังคมของไทยเราในปัจจุบัน สินค้าที่เป็นอบายมุขดังกล่าว ถูกแฝงเร้นอยู่ในจิตใจของประชาชนในทุกๆ ระดับ ทั้งในเยาวชน จนไปถึงคนในระดับรัฐมนตรี นั่นย่อมเป็นทีประจักษ์ ได้ว่า รัฐอาจภูมิใจที่ได้ยกระดับการจัดเก็บภาษีจากสินค้าที่เป็นอบายมุขเหล่านี้ที่เรียกกันว่า “ภาษีบาป” ให้แบ่งบันไปสู่ภาคการผลิตที่สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลสังคม  เป็นการชดเชยทางสังคม และยังมีกิจการที่ผิดกฎหมาย ดังเช่น “หวยใต้ดิน” ซึ่งในยุคหนึ่ง รัฐบาลมีดำริที่จะทำให้ถูกกฎหมาย เพื่อให้เกิดแนวทางที่จะนำรายได้จากสิ่งนี้ไปพัฒนาการศึกษาให้ทุนกับเด็กเก่งแต่ไร้โอกาส  ซึ่งแม้จะเป็นแนวความคิดที่ดีและหลายฝ่ายสนับสนุน หากแต่ว่า สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็น “ภาษีบาป” แล้ว จะเห็นว่าที่มาของรายได้เหล่านี้ มาจากคราบน้ำตาของคนทั้งหลาย ที่เสพติดการพนัน เสพติดสุรา หรืออื่นๆ โดยที่เขาเหล่านั้นจะต้องแบ่งปันส่วนหนึ่งของรายได้อันจะได้ใช้จ่ายเพื่อครอบครัวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาเพื่อการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมอันเป็นอบายมุขเหล่านี้ บางครอบครัวอาจสิ้นเนื้อประดาตัวเพียงเพื่อให้ได้ซึ่งความโอชะแห่งความสุขของการเล่นการพนันในทุกๆ วันต้นเดือนและกลางเดือน หรือในบางสังคม ก็หลงระเริงกับความสุขของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮฮล์ในเทศกาลความสุขตามวาระต่างๆ โดยเฉพาะเหล่าบรรดาผู้ที่มีเกียรติ ทั้งหลาย เมื่อถึงวาระสำคัญๆ ในชีวิตต่างๆ ก็จะเฉลิมฉลองและบริโภคสินค้าที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ซึ่งแน่นอนว่า ผู้ผลิตและผู้ผลักดันให้เกิดการบริโภคในสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะได้รับผลประโยชน์ จากการที่ประชาชนต่างมุ่งแสวงหาการบริโภค เพื่อสนองตอบความสุขที่ตนเองต้องการ

ท่านทั้งหลาย

ในวันนี้ สังคมของเราถูกทำให้เกิดความคิดที่กลับตาลปัตร อาจกล่าวได้ว่า สังคมในวันนี้ คนดี ไม่สามารถเป้นตัวอย่างให้กับสังคมได้ แต่หากใครก็ตามที่ได้มีโอกาสสูงในสังคม สังคมไม่สะท้อนถึงการเป็นคนดี การกระทำความดี แต่สังคมมุ่งสะท้อนถึง ความเด่นดัง การแสดงออกถึงตัวอย่าง การกระทำของคนดังในสังคมที่มีภาพสะท้อนออกมาให้เห็นว่า เขาเหล่านั้นมีความสุข และความสุขที่ได้รับนั้นมาจากปัจจัยที่มีผลเนื่องมาจากการบริโภคทั้งสื่อ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องมาจากเหล่าบรรดาอบายมุขแทบทั้งสิ้น รัฐบาลสามารถบริหารกิจการของรัฐด้วยการแบ่งปันรายได้จากการเก็บภาษีทั้งหลายออกไปยังส่วนต่างๆของรัฐ เพื่อที่รัฐสามารถดูแลกิจการ และประชาชนได้อย่างทั่วถึง สนองตอบต่อการกระจายรายได้ การพัฒนา และความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่สภาพทางสังคมถูกบีบรัดด้วยมลภาวะทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เกิดอาชญากรรม ในทุกรูปแบบ และอาชญากรรมเหล่านี้ มีพัฒนาการไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมๆ ไปกับเหล่าบรรดาอบายมุขที่ถูกแฝงเร้นเข้าไปในทุกๆ ส่วนของสังคม  เราจะทำอย่างไร เพื่อที่จะหยุดยั้ง หรือแช่แข็ง “ความชั่ว” เหล่านี้ไว้ เพื่อที่จะย้ำเตือนในเห็นถึงผลกระทบสำคัญอันจะเกิดขึ้น ต่อสังคม ซึ่งอย่างน้อย ก็คือ เราต้องแช่แข็งสิ่งเหล่านี้ ไม่ให้ออกมาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในระดับบ้านของเรา เพื่อนบ้านของเรา ตลอดจนญาติพี่น้องของเรา ด้วยคำตักเตือนระหว่างกัน  เพราะว่าในแต่ละชีวิตของเรานั้น มันสั้นมาก ดังนั้น เมื่อแต่ละครอบครัวของเรา ย้ำเตือนซึ่งกันและกันให้ออกห่างไกลต่อกิจกรรมอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าอันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากอบายมุขเหล่านี้แล้ว แน่นอนว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่เราแสดงออกถึงความพร้อมในทางสังคมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ลดการแพร่พันธ์ของเหล่าบรรดาอบายมุขเหล่านี้ ขอให้เราทั้งหลาย จงช่วยกันปกป้อง ป้องกัน คุ้มกัน ร่วมใจกันยับยั้งสิ่งเหล่านี้ในครอบครัวของเรา พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวของเรา แสดงออกหรือให้ภาพพจน์ที่ดีที่จะไม่แตะต้องต่อสิ่งเหล่านี้ ให้ทุกคนในครอบครัวของเราเห็น เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะออกห่างไกลจากอบายมุขเหล่านี้

ท่านทั้งหลาย

เวลาที่ผ่านพ้นไปในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมง มีคนที่เจ็บปวด ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหล่าบรรดาอบายมุขเหล่านี้มากมาย ทั้งเด็ก สตรี และคนชรา ถูกรังแกจากบรรดาอบายมุขเหล่านี้ ทั้งๆ ที่เขาเหล่านั้นอยู่ในความคุ้มครองของคนที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดีที่จะร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกัน ผลักดันให้เขาเหล่านั้น ผ่านพ้นจากสิ่งเหล่านี้ โดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาที่จะรักษาพวกเขาภายหลังที่เขาเหล่านั้นต้องมีชีวิตวนเวียนไปกับการที่จะเข้าไปสู่วงการและวัฎจักรและความทุกข์ต่อการแสวงหาซึ่งความสุขแห่งการบริโภคสินค้าอันเป็นอบายมุขเหล่านี้ ท่านทั้งหลาย ความเจ็บปวด ความทุกข์ คราบน้ำตา ร่องรอยแห่งความสูญเสีย ที่สังคมของเราได้รับ มันไม่สามารถเทียบเท่าได้เลยกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การสร้างความจำเริญบนคราบน้ำตาของคนจน จากการที่ทางรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะได้จัดเก็บ “ภาษีบาป” เพื่อจุนเจือสังคม หรือเพื่อที่จะรักษาสังคม ภาพพจน์ที่ทางรัฐบาลมุ่งมั่งที่จะพัฒนาประเทศ ด้วยแนวทางดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ภาพแห่งความสำเร็จต่อการดำเนินกิจกรรมทั้งหลายนี้ เป็นสิ่งที่ปิดบังร่องรอยแห่งคราบน้ำตาของคนที่มีความพ่ายแพ้ต่ออำนาจและอารมณ์ฝ่ายต่ำ ที่ย้ำตนเองที่จะบริโภคสินค้าที่เกี่ยวเนื่องมาจากเหล่าบรรดาอบายมุข ซึ่งในที่สุดแล้ว เราจะเห็นการพัฒนาที่มุ่งมั่นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปพร้อมๆ กับความอับจนทางปัญญาและไม่มีทางออกสำหรับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสังคมที่อมโรคไปด้วยคนที่เสพติดอบายมุข เป็น วัฐจักรอยู่อย่างนี้ตลอดไป  ดังนั้น จึงขอหยิบยกอัลฮาดีซ ต่อไปนี้ เพื่อช่วยย้ำเตือนตนเองและท่านทั้งหลายจงมุ่งมั่นสร้างพลัง และสร้างเสริมแนวทางการปฎิบัติตนเองและครอบครัวให้ออกห่างไกลจากแนวทางที่พระองค์ทรงประสงค์  ความว่า

Abdullah bin ‘Umar said, “Allah’s Apostle took hold of my shoulder and said, ‘Be in this world as if you were a stranger or a traveler.” The sub-narrator added: Ibn ‘Umar used to say, “If you survive till the evening, do not expect to be alive in the morning, and if you survive till the morning, do not expect to be alive in the evening, and take from your health for your sickness, and (take) from your life for your death.”  

Narrated by Mujahid  , Source : Sahih Bukhari

ดังนั้น ขอให้เราทั้งหลาย จงย้ำเตือนตนเองและทุกๆ คนในครอบครัว จงแสวงหาความโปรดปราณจากพระองค์ และออกห่างไกลจากเหล่าบรรดาอบายมุขเหล่านี้ เพื่อที่เราจะได้สุขสมหวังและเป็นที่โปรดปราณของพระองค์

  إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

 وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ว่าบิ้ลลาฮิเตาฟีก วั้ลฮิดายะห์

วัสสลาม

มูฮำหมัด   สันประเสริฐ

อ้างอิง

 Text Copied from DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.9

อัลกุรอ่านฉบับภาษาไทย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ดำเนินการจัดพิมพ์โดยกระทรวงกิจการฮัจย์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาเบีย   

http://www.alquran-thai.com/

อัลฮาดีซ  :   Hadith of The Day  V 1.0  Freeware by FaridAnasri  avater@muslimonline.com    (www.beconvinced.com

Advertisements

เกี่ยวกับ sosanpt
วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: