คุตบะห์วันศุกร์ 18 ร่อบีอุ้ลอาเคร 1431 (วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553)

มิมบัรออนไลน์

คุตบะห์วันศุกร์  18  ร่อบีอุ้ลอาเคร 1431    (วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553)

เราจะเตรียมเรื่องใดไว้ให้ลูกในช่วงปิดเทอม

  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงอภิบาลโลกทั้งหลาย

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย

ในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายๆ เรื่อง หลายๆ กิจกรรม ที่เข้ามาเกี่ยวพันกับทุกๆ ท่าน เพื่อที่จะได้ศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ จากสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในสังคม การประนีประนอมระหว่างกลุ่มที่ขัดแย้งนั้น และการเจรจาต่อรอง เพื่อบรรเทาหรือทุเลาความขัดแย้งต่างๆ ให้ผ่อนคลายลงและเป็นที่ยอมรับกับทุกๆ ฝ่าย  นั่นคือ สิ่งที่เราต้องกลับมาย้อนดูตัวเราเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้น เราคิดอย่างไรกับเรื่องต่างๆ เหล่านั้น เราเป็นหนึ่งในความขัดแย้งเหล่านั้นหรือไม่ เราตกอยู่ในระหว่างความขัดแย้งนั้น หรือเราไม่ได้เลือกฝักหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในความขัดแย้งนั้นๆ  ในขณะเดียวกัน เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) มากขึ้นหรือน้อยลงเพียงใด ดังนั้น จึงขอเตือนตนเองและท่านทั้งหลาย จงหวนคิดทบทวน และจงอยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงจากพระองค์ แล้วหมั่นพินิจพิจารณาทบทวนด้วยว่า สิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ทำให้เกิดความเพิ่มพูนในอิหม่านของพวกเรามากหรือน้อยเพียงใด และเราได้เรียนรู้จากเรื่องต่างๆ เหล่านั้น และได้นำมาปรับปรุงการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรบ้าง และวิกฤติที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เมื่อมันได้ดำเนินต่อไปในสภาวะเช่นนี้ ทำให้เกิดคุณค่าอย่างไรต่อสังคมมากหรือน้อยเพียงใด ขอให้เรานั้นจงพินิจพิเคราะห์และช่วยกันหาทางออกแห่งปัญหาเหล่านี้ ด้วยความสงบ สันติสุข และเสมือนหนึ่งพวกเรานั้นเป็นครอบครัวเดียวกันจึงขอฝากโองการจากอัลกุรอ่าน   Al-Qur’an, 059.018-019 (Al-Hashr [Exile, Banishment]) ความว่า

059.018 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

059.018 O ye who believe! Fear Allah, and let every soul look to what (provision) He has sent forth for the morrow. Yea, fear Allah: for Allah is well-acquainted with (all) that ye do.

[59.18] โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่า อะไรบ้างที่ตนได้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ (วันกิยามะฮ์) และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

059.019 وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

059.019 And be ye not like those who forgot Allah; and He made them forget their own souls! Such are the rebellious transgressors!

[59.19] และพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอัลลอฮ์ มิฉะนั้นอัลลอฮ์จะทรงทำให้พวกเขาลืมตัวของพวกเขา

เอง ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน

ดังนั้น ในสภาพทางสังคมที่เราต้องอดทน อดกลั้น ในทุกๆ เรื่อง และสิ่งที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิกฤตที่เราทั้งหลายต่างเผชิญกันอยู่นั้น  จงอยู่อย่างวิเคราะห์และพิจารณาด้วยหลักการตามแบบอย่างแห่งอัลกุรอ่านที่ได้หยิบยกมาข้างต้น เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เกิดมุมมองที่มุ่งมั่นถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ออกนอกกรอบและแนวทางแห่งอัลอิสลาม

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย

ช่วงเวลาที่เด็กๆ ปิดเทอม เป็นช่วงเวลาที่มัสยิดจะคึกคัก เต็มไปด้วยเด็กๆ ที่ว่างเว้นจากการศึกษาในสายสามัญ การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ อันเป็นหนทางที่จะสร้างความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมิได้จบสิ้นไปกับการปิดเทอม แต่การแข่งขันดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่พวกเด็กๆ เหล่านั้น จะต้องได้รับรู้รสชาติของการแข่งขัน การเตรียมตัว เตรียมความพร้อม การหมั่นทบทวนบทเรียน การจัดลำดับความคิดและการมีสมาธิต่อเรื่องที่เรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการตอบคำถามหรือในการสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ การปิดเทอมจึงมิใช่ว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น จะต้องลดน้อยถอยลง และใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งไร้สาระต่างๆ หากแต่ต้องได้รับการทบทวนในเรื่องที่ได้เรียนรู้มาไปพร้อมๆ กับการที่จะศึกษาในเรื่องใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตประจำวัน การปิดเทอมจึงไม่ใช่เพียงแต่เป็นเวลาของการพักผ่อน แต่เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ พร้อมๆ กับการทบทวนเรื่องเก่าๆ ที่ผ่านพ้นไป นอกจากนี้การที่เด็กๆ เหล่านี้ได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ จึงเป็นช่วงที่เด็กๆจะได้ใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการที่พวกเขาดำเนินชีวิตในโรงเรียน เพราะที่โรงเรียน เขาจะพบกับเพื่อนๆ ครูบาอาจารย์ แต่ที่บ้าน ต้องอยู่กับพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนบ้าน และเพื่อนๆ ในหมู่บ้านเดียวกัน ดังนั้น นอกจากในเรื่องการเรียนของพวกเขาที่จะใช้ในการประกอบอาชีพของพวกเขาแล้ว ผู้ปกครองจะต้องสอดแทรกให้พวกเขาได้เป็นมุสลิมที่ดีอีกด้วย จากโองการของอัลกุรอาน  Al-Qur’an, 031.016 (Luqman [Luqman]) ความว่า

031.016 يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

031.016 “O my son!” (said Luqman), “If there be (but) the weight of a mustard-seed and it were (hidden) in a rock, or (anywhere) in the heavens or on earth, Allah will bring it forth: for Allah understands the finest mysteries, (and) is well-acquainted (with them).

[31.16] โอ้ลูกเอ๋ย แท้จริง (หากว่าความผิดนั้น) มันจะหนักเท่าเมล็ดผักสักเมล็ดหนึ่ง มันจะซ่อนอยู่ในหิน

หรืออยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย หรืออยู่ในแผ่นดิน อัลลอฮ์ก็จะทรงนำมันออกมาแท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตา ผู้ทรง

รอบรู้ยิ่ง

031.017 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ

031.017 “O my son! establish regular prayer, enjoin what is just, and forbid what is wrong: and bear with patient constancy whatever betide thee; for this is firmness (of purpose) in (the conduct of) affairs.

 [31.17] โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และจงใช้กันให้กระทำความดี และจงห้ามปรามกันให้ละเว้นการทำความชั่ว และจงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้า แท้จริง นั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่น มั่นคง

 ในหลายๆ องค์กร หรือมัสยิด ต่างๆมองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมภาคฤดูร้อนให้กับเยาวชนมุสลิม เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้น จะได้เรียนรู้ในภาควิชาการทางศาสนาโดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามกรอบแห่งอัลอิสลาม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้น เราซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กๆ เหล่านั้น เราได้ทบทวนตัวเราเองแล้วหรือยังที่จะเป็นหลักชัยให้กับเขา เราได้ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีกันแล้วหรือยัง และเราพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขามากน้อยเพียงใด คุตบะห์นี้มิได้มากล่าวหาใครหรือผู้ใด หากแต่จะเรียนย้ำ ตัวกระผมเองพร้อมทั้งทุกๆ ท่านในที่นี้ ว่าเราพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนเหลานั้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากเราส่งลูกหลานของเราไปอบรมภาคฤดูร้อนเพื่อให้เขาได้รับรู้และสัมผัสกับกรอบแห่งอิสลาม แต่พอพวกเขากลับบ้าน เห็นตัวอย่างจากพ่อและแม่ กลับไม่ใช่แบบอย่างในค่ายอบรมฤดูร้อน แล้วอย่างนี้ เราจะได้อะไร และพวกเด็กๆ เหล่านี้จะได้อะไรจากการที่ได้ไปเรียนรู้ ผู้ปกครองหลายท่านมีมุมมองที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานโดยการที่จะได้ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมทางด้านสามัญ ไขว่คว้าหามาเพื่อที่จะได้ภาคผลแห่งการแสวงหาความรู้อันมากมายเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้ชนะการแข่งขัน แต่ผู้ปกครองอาจมองข้ามความสำคัญในความใกล้ชิดกับเด็กๆ เหล่านั้น ในแง่ที่ว่า การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขา ในสังคมรอบข้างของพวกเรา เรามักพบว่า ในครอบครัวที่พ่อเป็นนายแพทย์โดยมากแล้วหนึ่งในลูกๆ ของพวกเขาจะประกอบอาชีพเช่นเดียวกับพ่อแม่ แม้ว่าบางคนพ่อเป็นนายแพทย์แต่ลูกเป็นนักการเมืองแต่หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าลูกของเขาที่เป็นนักการเมืองเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงเช่นเดียวกับแพทย์ที่มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบสูงเช่นกัน นั่นคือ ในครอบครัวนั้น คือตัวอย่าง แบบอย่างที่ดีสำหรับลูกๆ แม้ว่าลูกกับพ่อแม่จะประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน หากแต่การที่พ่อแม่ที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับเขา แล้ว สิ่งที่ได้คือเขาจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อสังคมในที่สุด ดังนั้น เมื่อเด็กๆ ได้เข้ามาใกล้ชิดกับพ่อแม่ในช่วงปิดเทอมอย่างนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีและสำคัญที่พ่อแม่จะได้ใช้โอกาสนี้อย่างแยบคลายในการสร้างเสริมคุณลักษณะและแบบอย่างที่ดีให้กับเขา การปิดเทอมจึงเป็นวาระสำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะหมั่นดูแลและรักษาพวกเขาให้อยู่ในกรอบแห่งอิสลาม เพื่อที่เราจะได้สร้างบ้านแหล่งพักพิงที่ดีที่สุดในโลกอาคิเราะห์ เพราะพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงลงโองการในอัลกุรอ่าน  Al-Qur’an, 066.006 (At-Tahrim [Banning, Prohibition]) ความว่า

066.006 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

066.006 O ye who believe! save yourselves and your families from a Fire whose fuel is Men and Stones, over which are (appointed) angels stern (and) severe, who flinch not (from executing) the Commands they receive from Allah, but do (precisely) what they are commanded.

[66.6] โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัว ของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก เพราะ

เชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินมีมลาอิกะฮ์ผู้แข็งกร้าวหาญคอยเฝ้ารักษามันอยู่ พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชา

ดังนั้น เวลาที่เราจะได้สร้างสำหรับพวกเขาเหล่านั้น มันเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลา มันขึ้นอยู่กับว่า เราซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กๆ เหล่านี้ จะได้ใช้โอกาสนี้ เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเขา  เราได้เห็นตัวอย่างที่มากมายในสังคมแห่งโลกดุนยานี้ หลายๆ อุทธาหรณ์ ทั้งเรื่องที่เป็นแบบอย่างที่ดีและที่ไม่ดีมีให้เห็นมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้แบบอย่างเช่นไร รวมถึงเราจะใช้เวลาไหนเพื่อการเริ่มต้นสร้างกรอบและแบบอย่างให้กับพวกเขา ในเรื่องของเวลานั้น เราอาจพิจารณาได้แตกต่างกัน มากคนต้องรอความพร้อม บางคนต้องรอเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อน บางคนจัดลำดับความสำคัญ แต่สำหรับในโอกาสของการปิดเทอมนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่แต่ละบ้านจะต้องใช้วิจารณญาณในการสร้างแบบอย่างและสร้างกรอบและแบบฉบับให้กับเขาเหล่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากเลยสำหรับพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย ที่จะใช้โอกาสเช่นนี้ เพื่อที่จะสร้างมุสลิมที่ดีในสังคมในอนาคต หากเราทั้งหลายจะกลับไปยังพระองค์เหมือนดั่งเช่นผู้ที่กลับไปสู่พระเมตตาของพระองค์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีคนอีกมากมายที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ  แต่สำหรับเรานั้น เราเพียงแค่ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งอัลอิสลาม เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ในบ้านของเรา เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นมุสลิมที่ดีต่อไป การแข่งขันนั้น มีในหลายระดับ หลายมิติ หลายสนามแข่งขัน แต่การแข่งขันกับตัวเอง เพื่อที่จะชนะตัวเองนั้น มีเพียงเรื่องเดียว ซึ่งหากเราพ่ายแพ้กับตัวเองแล้ว แน่นอน เราไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับใครได้ แล้วที่บอบช้ำหนักสุด คือสังคมมุสลิมของพวกเรา ซึ่งเป็นสังคมใหญ่ มีกระจกสะท้อนในทุกๆ เรื่อง ทุกๆ มิติ  เราจึงควรกลับมาย้อนคิดกับว่าเราจะสร้างสังคมให้รอดพ้นวิกฤติได้อย่างไร สุดท้ายนี้ ของฝากอัลฮาดีซ ไว้สัก หนึ่งบท ความว่า

Some people asked Allah’s Apostle, “Whose Islam is the best? i.e. (Who is a very good Muslim)?” He replied, “One who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.”

ซึ่ง การที่เราจะเป็นคนที่ดีที่สุดนั้น มิใช่ให้ใครมายกย่องตัวเราหรือเราไปบอกคนอื่นๆ ว่าเราเป็นคนดี หากแต่เราต้องหยุดยั้งการกระทำความชั่วที่จะเกิดขึ้นกับ ลิ้น และมือของเรา เท่านั้นแล้ว เราก็จะเป็นคนดีและเป็นมุสลิมที่ดีได้ ซึ่งมันจะพัฒนาไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนใกล้ชิดของเรา และเมื่อทุกๆ ครอบครัวเป็นครอบครัวมุสลิมที่ดีแล้ว สังคมมุสลิมจะพัฒนาไปในอีกมิติหนึ่ง ที่จะก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ใกล้ชิดกับพระองค์ในวันแห่งการตัดสิน

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

  إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

 وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ว่าบิ้ลลาฮิเตาฟีก วั้ลฮิดายะห์

วัสสลาม

มูฮำหมัด   สันประเสริฐ

อ้างอิง

 Text Copied from DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.9

อัลกุรอ่านฉบับภาษาไทย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ดำเนินการจัดพิมพ์โดยกระทรวงกิจการฮัจย์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาเบีย

Advertisements

เกี่ยวกับ sosanpt
วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: