คุตบะห์วันศุกร์ 29 มุฮัรรอม 1431 (วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553)

มิมบัรออนไลน์

คุตบะห์วันศุกร์ 29 มุฮัรรอม 1431    (วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553)

อิบาดัรเพื่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) คือหัวใจของผู้ศรัทธา

  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงอภิบาลโลกทั้งหลาย

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่เราต้องมาตรวจสอบภารกิจของเราเสียก่อนว่าเรามีความบกพร่องในเรื่องใดบ้าง ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางโลกการแสวงหาปัจจัยยังชีพ ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่แห่งความเป็นมุสลิม กระผมของตักเตือนตนเอง ท่านทั้งหลายในที่นี้ จงยึดมั่นศรัทธาต่อพระองค์ เกรงกลัวต่อพระองค์ ประหนึ่งว่าเราจะกลับไปยังพระองค์ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นอามั้ลที่เราต่างมุ่งกระทำเพื่อพระองค์นั้น จะต้องไม่บกพร่อง หมั่นตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าความบกพร่องนั้นเกิดจากสาเหตุใด และเราจะแก้ไขเหตุนั้นๆ ได้หรือไม่ อย่างไร ใช้เวลาเท่าใดในการแก้ไขความบกพร่องนั้น และสามารถที่จะไม่ไปกระทำ หรือลดการกระทำดังกล่าวนั้นได้หรือไม่ เพราะมันจะเป็นประจักษ์พยานของเราในวันแห่งการตัดสิน ของพระองค์ ดังนั้น จงยำเกรงต่อพระองค์ ขจัดสิ่งที่จะทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านั้นให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้จงได้ นั่นจะเป็นสิ่งบ่งบอกให้เราทราบได้ว่าเราจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดในวันที่เราต้องไปพบกับพระองค์

ท่านทั้งหลาย

ในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไป เราเคยหวนคิดกันบ้างหรือไม่ว่าเราได้ใช้ปัจจัยต่างๆ ไปกี่มากน้อยแล้ว ในแต่ละวินาที เราต้องใช้อากาศหายใจเข้าสู่ปอด เพื่อไปฟอกเลือดให้เกิดความสะอาด เพื่อการประคองชีพให้สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ต่อไปโดยไม่บกพร่อง  แล้วเราก็คายก๊าซเสียออกจากร่างกายเข้าสู่บรรยากาศ ก๊าซที่เราหายใจออกมา เมื่อกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ มันจะหมุนเวียนกลายสภาพเป็นสสารที่มีสถานะต่างๆ กันตามวัฏจักรและกลไกที่พระองค์ทรงกำหนด  เพื่อทำให้เกิดสภาวะสมดุล เพี่อยังชีพ และอำนวยประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์   ตามโองการในซูเราะห์อัลบ้ากอเราะห์ ความว่า

002.022 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

002.022 Who has made the earth your couch, and the heavens your canopy; and sent down rain from the heavens; and brought forth therewith Fruits for your sustenance; then set not up rivals unto Allah when ye know (the truth).

[2.22] ผู้ทรงทำแผ่นดิน ให้เป็นพื้นสำหรับสูเจ้า และชั้นฟ้าเป็นหลังคาและทรงส่งน้ำมาจากฟากฟ้า และทรง

ให้ผลไม้ต่าง ๆ งอกเงยออกมา เพราะเหตุนั้น เพื่อเป็นเครื่องยังชีพสำหรับสูเจ้า ดังนั้นเมื่อสูเจ้ารู้ดีอยู่แล้ว ก็จงอย่า

ตั้งสิ่งใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์

และอีกโองการหนึ่งในซูเราะห์อันนะห์ลฺ ความว่า

016.014 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

016.014 It is He Who has made the sea subject, that ye may eat thereof flesh that is fresh and tender, and that ye may extract therefrom ornaments to wear; and thou seest the ships therein that plough the waves, that ye may seek (thus) of the bounty of Allah and that ye may be grateful.

[16.14] และพระองค์คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์ เพื่อพวกเจ้าจะได้กินเนื้อนุ่มสดจากมัน และพวกเจ้าเอา

เครื่องประดับออกจากมัน สำหรับใช้ประดับราคา และเจ้าเห็นเรือแล่นฝ่าคลื่นในท้องทะเล และเพื่อพวกเจ้าจะ

ได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ

จะเห็นได้ว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นความโปรดปราณจากพระองค์ ที่ทำให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีมีสุขของพวกเรา ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายเหล่านี้ ทำให้การดำรงชีพของมนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์อย่างสิ้นเชิง หากเปรียบกับตัวมนุษย์แต่ละคนที่ได้รับความสะดวกสบาย การที่ใครก็ตามมาอำนวยความสะดวกให้กับเราแล้ว ตามมารยาท แล้ว เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะแสดงออกให้เขาเห็นถึงความมีน้ำใจที่ดีต่อกัน การแสดงออกถึงความขอบคุณ ความปีติ ยินดี ปรีดา ต่อสิ่งที่เขาได้เอื้ออำนวยให้กับเรา นั่นคือสิ่งเราแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ของเรา แต่สำหรับพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) แล้ว สิ่งที่เราได้รับจากพระองค์มีคุณค่ามหาศาลมากเกินคำบรรยาย แต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่ ต่างมองข้าม มนุษย์มักจะคิดถึงการแสวงหาปัจจัยต่างๆ การที่ใครก็ตามที่ได้เอื้ออำนวยให้กับเรา ความสะดวกสบายที่เกิดขึ้น ทำให้มนุษย์ต่างมองถึงคุณค่าเฉพาะหน้า หรือสิ่งที่มองเห็น แต่สำหรับพระองค์แล้ว เป็นสิ่งที่เรามองข้าม จากโองการอัลบ้ากอเราะห์ อีกโองการหนึ่ง ความว่า

002.021 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

002.021 O ye people! Adore your Guardian-Lord, who created you and those who came before you, that ye may have the chance to learn righteousness;

[2.21] มนุษย์เอ๋ย จงเคารพภักดีพระผู้อภิบาลของสูเจ้า ผู้ทรงบังเกิดสูเจ้าและบรรดาก่อนหน้าสูเจ้า เพื่อสูเจ้าจะ

ได้สำรวมตน จากความชั่ว

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

การแสดงออกถึงความขอบคุณต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงมารยาททางสังคม เป็นทางออกสำหรับมนุษย์ที่มีต่อกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความดีงามและความเป็นสัตว์สังคมของมวลมนุษยชาติ แต่การแสดงออกให้เห็นถึงความขอบคุณ (ซูกูร) ต่อพระองค์นั้น การแสดงออกเพียงคำพูด หรือเพียงคิดในใจ ก็เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา แต่บทบาทหรือการกระทำที่เป็นที่ต้องการจากพระองค์ คือการแสดงออกตามที่พระองค์ทรงใช้และทรงห้าม นั่นคือการทำอิบาดัรต่อพระองค์ เป็นอิบาดัรที่ย้ำเตือนหรือแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งแบบฉบับที่ท่านศาสดาได้ทรงวางแนวทางไว้สำหรับมวลมุสลิม นั่นคืออิบาดัรด้วยการปฏิญานตนถึงความเป็นมุสลิมที่ศรัทธาต่อพระองค์ และแนวทางของท่านศาสดา การละหมาด การออกซากาต การถือศีลอด และหัจญ์ เหล่านี้เป็นอิบาดัรที่บ่งบอกถึงการแสดงความขอบคุณต่อพระองค์ นอกจากนี้แล้ว การได้สำรวมตนไม่กระทำผิด ทำชั่ว ทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่ เหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้สำหรับมวลมนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้น ขอให้เราจงระวังและวางตนให้อยู่ในกลุ่มของคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ และยึดมั่นแนวทางนี้ตลอดไป

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

มารยาทที่ดี คืออิบาดัรอันหนึ่งที่เราต้องไม่มองข้าม นอกจากเราจะแสดงออกในขณะละหมาด และในการทำอิบาดัรต่อพระองค์แล้ว มารยาทที่ดีที่มีต่อเพื่อนบ้าน  เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อร่วมทาง เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำอิบาดัร เราต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่สำคัญสำหรับเรา และพวกเขาเหล่านั้น ดังนั้น แม้ว่าความต้องการของมนุษย์มีมากเกินกว่าปัจจัยทั้งหลายตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้ว ทุกๆ คนต่างแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อบรรลุความต้องการของตน แต่ในขณะเดียวกัน เราต้องมองคนรอบข้างด้วย เพราะเขาและเราก็มีความต้องการที่ไม่แตกต่างกัน อาจมีเท่ากันหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า แต่สำหรับทุกคนแล้ว ล้วนแต่มีความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่สิ่งที่จะทำให้คนรอบข้างมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน นั่นคือ การแสดงออกด้วยมารยาทที่ดีงามต่อกัน นั่นคือสิ่งที่เป็นความงามและสิ่งที่แสดงออกถึงมารยาทที่ดีต่อกัน ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันทำให้แต่ละคนจะมีมุมมองที่ดีต่อกัน ดังนั้น ขอให้เราทุกคนจงมองคุณค่าในสิ่งที่แสดงออกระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย เพราะเป็นการรักษาคุณค่าความดี ต่อกันและกัน และถือเป็นอิบาดัรที่สำคัญอันหนึ่งเพื่อพระองค์

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ขอย้ำเตือนตนเองและท่านทั้งหลาย ด้วยฮาดีซ ซึ่งรายงานโดยอ้าบูหุรอยเราะห์ ความว่า

I heard Allah’s Apostle saying, “The heart of an old man remains young in two respects, i.e., his love for the world (its wealth, amusements and luxuries) and his incessant hope.”  Roport By: Abu  Huraira

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุด หากเราหยุดยั้งความต้องการที่ไม่สิ้นสุดนั้นได้ มันเป็นการแสดงออกถึงอิบาดัรที่ดีงามของมวลมนุษย์ ซึ่งแต่ละคนต่างมุ่งหวังในความร่ำรวย ทรัพย์สิน เกียรติยศ ชื่อเสียง แต่ขณะเดียวกัน ต้องไม่มองข้ามและต้องแสดงออกถึงการขอบคุณต่อพระองค์ การกระทำทั้งหลายของมนุษย์ ต้องแสดงออกถึงความของคุณ ความยำเกรง และความยึดมั่นศรัทธา ด้วยการแสดงออกทั้งทางด้าน คำพูด การกระทำ และจิตใจ ดังนั้น เมื่อเราได้ในสิ่งที่เราต้องการ ความเพียงพอ ความรู้ตน และการแสดงออกถึงมารยาทที่ดี นั่นคือจุดมุ่งหมายและความต้องการที่จำเป็นสำหรับตัวเราเองแล้ว การแสดงออกถึงความขอบคุณ การกระทำอิบาดัรต่อพระองค์ เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปราณเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ขอให้เราจงย้ำเตือนตนเองอยู่อย่างเสมอว่าเรานั้นบกพร่องในเรื่องต่างๆ เหลานี้หรือไม่ เพราะนั่นคือ คุณค่าแห่งความเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

  سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

 وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ว่าบิ้ลลาฮิเตาฟีก วั้ลฮิดายะห์

วัสสลาม

มูฮำหมัด   สันประเสริฐ

อ้างอิง

 Text Copied from DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.9

อัลกุรอ่านฉบับภาษาไทย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ดำเนินการจัดพิมพ์โดยกระทรวงกิจการฮัจย์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาเบีย  : ออนไลน์ โดยคุณลาภลอย วานิชอังกูร

อัลฮาดีซ  :   Hadith of The Day  V 1.0  Freeware by FaridAnasri  avater@muslimonline.com    (www.beconvinced.com

Advertisements

เกี่ยวกับ sosanpt
วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: