คุตบะห์วันศุกร์ 1 มุฮัรรอม 1431 (วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 )

มิมบัรออนไลน์

คุตบะห์วันศุกร์ 1 มุฮัรรอม 1431    (วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 )

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงอภิบาลโลกทั้งหลาย

ท่านพี่น้องผู้ศัทธาแล้วทั้งหลาย

จงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) เสมือนหนึ่งว่าเราจะกลับไปหาพระองค์แล้ว เรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ขณะที่หลายๆ คนกำลังยินดีปรีดากับการเฉลิมฉลองกับเทศกาลวันปีใหม่สากลที่กำลังจะมาถึง การเดินทางไปท่องเที่ยว การชุมนุมกัน การดื่ม การกิน การสนุกสนานเพียงเพื่อให้พ้นผ่านปีเก่าและย่างกรายเข้าสู่ปีใหม่ การกระทำดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติของสังคมคนส่วนใหญ่ หาใช่เป็นแนวทางตามหลักการของอัลอิสลามไม่ การเฉลิมฉลองที่อนุญาตของอิสลามมีเพียง 2 วัน ในรอบปี คือวันอีดทั้งสอง เท่านั้น แต่การเฉลิมฉลองตามแนวทางของอิสลาม หาใช่การสนุกสนานจนเกินเลยขอบเขต หากแต่การเฉลิมฉลองของอิสลามนั้น สิ่งแรกที่ต้องคิดถึงนั่นคือ รอยยิ้มของคนจน คอนาถา คนขัดสน เพราะวันอีดจะไม่มีความสุขตราบใดที่เราไม่เห็นมุมปากที่เปิดขึ้นด้วยรอยยิ้มของคนจน

หากมีคำถามว่า แล้วการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของอิสลาม เราจะทำอย่างไร ทำไมมุสลิมถึงไม่รื่นเริงในวันปีใหม่ นั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งคำถามจากเพื่อนต่างศาสนิกที่เขาเหล่านั้น ต้องการคำตอบจากมวลมุสลิมทั้งหลาย คุตบะห์นี้ ใคร่ขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวอย่างพอสังเขป

หากจะถามว่า เรามีวันปีใหม่ตั้งแต่เมื่อใด ทำไมเราจึงนับวันปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม January หรือของมุสลิม เป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม เหตุผลที่สนับสนุนให้เริ่มนับวันปีใหม่ เนื่องจากต้องการการอ้างอิงเรื่องวันเวลา นั่นเอง หากพิจารณาการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 365.25 วัน วงโคจรของโลกเป็นวงรีการโคจรของโลกนั้น โลกจะเอียงทำมุมกับวงโคจร แล้วหันซีกโลกแต่ละซีกเข้าหาดวงอาทิตย์ที่อยู่ตำแหน่งโฟกัส พร้อมๆ ไปกับการหมุนรอบตัวเองของโลก ใช้เวลา 24 ชั่วโมงโดยประมาณ ขณะเดียวกันดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารของโลกก็โคจรรอบโลก 1 รอบโดยประมาณของดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกใช้เวลา 29.5 วัน และขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกรวม 12 รอบ เศษๆ (10-11 วัน) ลักษณะของการโคจรดังกล่าว บ่งบอกให้ทราบถึง ระยะเวลา ในรอบ 1 ปี นั่นเอง หากเราแยกการพิจารณาว่าโลกหมุนรอบตัวเอง เราจะมองเห็นปรากฏการณ์ของแสงแดด นั่นคือ ช่วงเวลาที่ตำแหน่งที่เรายืนอยู่บนพื้นโลกเห็นแสงเงินแสงทองปรากฏที่เส้นขอบฟ้าด้านตะวันออก ขณะที่ตำแหน่งการเห็นดวงอาทิตย์เป็นมุมก้ม 18 องศา จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น นั่นคือช่วงเวลาของการละหมาดซุบฮิ เป็นช่วงเวลาที่ดีของการขอดุอาร์ ทำนองเดียวกันในตอนเย็นหลังจากที่เราเห็นดวงอาทิตย์ตกเส้นขอบฟ้าด้านตะวันตกไปแล้วเป็นมุมก้ม 18 องศา นั่นคือหมดเวลาของการละหมาดมัฆริบเข้าสู่เวลาของการละหมาดอีซาร์ เช่นกัน การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบ นั่นคือ ขณะที่จันทร์ดับ(New Moon) นั่นคือการสังเกตเห็นจันทร์แรกที่ปรากฏเหนือเส้นขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก เป็นจันทร์เสี้ยวหนึ่งที่เล็กบอบบางมาก เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเข้าสูเดือนใหม่ทางอิสลาม  การขึ้นปีใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นของการนับวันแห่งรอบปี เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกหน่วยนับของวันเดือนปี ฤดูกาลต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เปรียบเสมือนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย การดำเนินชีวิตที่เราต่างใช้ชีวิตในแต่ละวัน

มุสลิมจึงจำเป็นต้องดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปฏิบัติของท่านศาสดาและแนวทางแห่งโองการแห่งอัลกุรอ่านของพระองค์อัลลอฮ (ซ.บ.) แนวทางที่พระองค์ได้ทรงกำหนด และเป็นแนวทางอันเที่ยงตรง ดังนั้น ในโอกาสที่วันปีใหม่ที่หลักสากลเขาปฏิบัติกันนั้น แนวทางของอิสลาม มิได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองตาบแบบของเขา หากแต่ในกลุ่ม

มุสลิมของเรา จึงควรทบทวนผลงานของเราดูว่า ในรอบสัปดาห์ ในแต่ละเดือน และในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมานั้น เราปฎิบัติตนตามกรอบแห่งมุสลิมมากน้อยเพียงใด หลักการแห่งอิหม่าน ทั้ง 6 ประการ อยู่ในจิตใจของเราบ้างหรือไม่ หลักปฏิบัติ ทั้ง 5 ประการ เราบกพร่องเรื่องใดมากที่สุด ขณะเดียวกัน เราดูแลผู้อยู่ใต้การปกครองของเรา เราสั่งสอนหรือปลูกฝังแนวทางหรือหลักการอิสลามมากน้อยเพียงใด เราไปล่วงเกินใครบ้าง เราดูแลคนที่ด้อยกว่าหรือไม่อย่างไร ในวันอีด หากเราดูแนวทางการปฏิบัติของท่านศาสดา เราจะเห็นว่า ความสุขของคนยากจน คือ โฟกัสที่สำคัญของวันอีด ดังนั้น หากเราจะตอบคำถามของคนต่างศาสนิกเกี่ยวกับวาระการเฉลิมฉลองปีใหม่ นั้น ให้เรามองดูความสุขของผู้คนในวันอีด ว่า ความสุขของคนมุสลิมในวันอีด คืออะไร หากเราจะส่งความสุขกันในวันปีใหม่ เราจะมองเห็นรอยยิ้มของคนยากจน ในวันนั้น หรือไม่ หรือเราจะเฉลิมฉลองปีใหม่ ขณะที่คนยากจนเขาหิวข้าว ไม่มีอะไรกิน พร้อมกับเรากินกันอย่างกินทิ้งกินขว้างในวันเดียวกันนั้น

การเฉลิมฉลองปีใหม่ เป็นโอกาสของเราที่จะทบทวนตัวเราเอง ว่าเราล่วงละเมิดใครไปบ้าง จากโองการ อัลฮุมะซะฮ์  ความว่า

[104.1] ความหายนะจงประสบแด่ทุกผู้นินทา และผู้ใส่ร้ายผู้อื่น

[104.2] ซึ่งเขาสะสมทรัพย์สมบัติ และหมั่นนับมันอยู่เสมอ

[104.3] โดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทำให้เขาอยู่ได้ตลอดไป

[104.4] มิใช่เช่นนั้น แน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก (อัลฮุเฏาะมะฮ์)

[104.5] และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าไฟนรก (อัลฮุเฏาะมะฮ์) นั้นคืออะไร?

[104.6] คือไฟของอัลลอฮ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชน

[104.7] ซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจ

[104.8] แท้จริง มันจะลุกไหม้คลุมบนพวกเขาอย่างมิดชิด

[104.9] อยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด

ดังนั้น เราจึงควรทบทวนตนเองว่า เราไปล่วงเกินใครเขาไว้อย่างไรบ้าง  มะอัพต่อกัน ขอต่อพระองค์อัลลอฮ (ซ.บ) ให้เราได้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ และการอยู่ในสังคม นั้น เราจงเกรงใจคนอื่นให้มาก ดูสภาพการแย่งกันทำความดีในมัสยิด เช่นดังในระหว่างการทำฮัจย์ ที่ทุกๆ คนอยากแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง แต่เราไปละเมิดสิทธิคนอื่น ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิด ไม่ได้คาดถึง ดังเช่น ในขณะที่มีคนยืนละหมาดก็จะมีคนเดินตัดผ่านไปอย่างไม่เกรงใจ ลองพิจารณาอาดีซ ต่อไปนี้ ความว่า

My uncle asked Allah’s Apostle about a person who imagined to have passed wind during the prayer. Allah’ s Apostle replied: “He should not leave his prayers unless he hears sound or smells something.”

ดังนั้น ในวาระแห่งปีใหม่อิสลาม ที่เวียนมานี้ ขอให้ตัวข้าพเจ้าเอง และท่านทั้งหลายในที่นี้ จงยึดมั่นแนวทางแห่งอัลอิสลาม เพราะเป็นแนวทางเดียว เป็นแนวทางที่เที่ยงตรง เป้นแนวทางของพระองค์ที่ทรงรับรองไว้แล้วด้วยพระประสงค์ของพระองค์ เราจงเป็นคนที่อลุ้มอล่วยให้กับเพื่อนบ้าน ความเกรงใจต่อกัน มีขอบเขตที่ชัดเจน เราอย่าได้ ละเมิดขอบเขตของผู้อื่น สิ่งที่ให้ต่อกันมากที่สุด นั่นคือ การให้อภัยต่อกัน มิใช่ยกประโยชน์ให้จำเลย แต่การยกมือยื่นมือให้อภัยต่อกัน นั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นซึ่งมิตรภาพที่ยั่งยืน ฉุดเพื่อน เหนี่ยวรั้งให้เขาเล่านั้น มีที่ยืน ในแนวทางที่พระองค์ทรงให้การรับรอง

ร้อบบ่านา อาตินา ฟิรดุนยา หะซะนะ ว่าฟิ้ลอาคิเราะติ หะซะนะ ว่ากิ้นาอ้าซาบันนาร

ว่าบิ้ลลาฮิเตาฟีก วั้ลฮิดายะห์

วัสสลาม

มูฮำหมัด   สันประเสริฐ

Advertisements

เกี่ยวกับ sosanpt
วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: